Logo

Akademia Osteoporozy 2023

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

d0465b9b2b3066d944edca531c03243a1683824293.png

AKADEMIA OSTEOPOROZY
02.03 – 06.12.2023

Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Klinika Rehabilitacji CM UJ
Futuremeds, Krakowskie Centrum Medyczne

Akademia Osteoporozy jest dedykowana dla lekarzy zainteresowanych zagadnieniami związanymi z osteoporozą. Cykl 6 webinarów obejmie większość podstawowych zagadnień dotyczących diagnostyki, leczenia i zapobiegania osteoporozie. Po każdym, ok. 40 min. wykładzie będzie otwarta dyskusja na czacie. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne w liczbie odpowiadającej obecności na webinarach. Obecność na wszystkich webinarach będzie kwalifikowała do uzyskania Dyplomu Ukończenia Akademii Osteoporozy.

Terminy:
Sesja wiosenna: 02.03; 13.04; 11.05
Sesja jesienna:   05.10; 08.11; 06.12

Wykład inauguracyjny odbędzie się 02.03.2023 o godz. 18.00. 

Udział bezpłatny. Rejestracja od 01.02.2023.

Informacje: www.akademia2023.osteoporoza.pl

 

PROGRAM NAUKOWY

Webinar 1.
Data  2.03.2023, godz.18.00
Zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi w Polsce i na świecie
Patofizjologia osteoporozy 

 • Epidemiologia złamań w Polsce i na świecie
 • Podstawy histologii i fizjologii kości 
 • Przebudowa kości w osteoporozie
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar 2.
Data 13.04.2023, godz. 18.00
Diagnostyka osteoporozy

 • Definicja osteoporozy WHO
 • Zasady badania gęstości kości met. DXA
 • TBS
 • REM
 • Morfometria kręgosłupa
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar 3.
Data 11.05.2023, godz.18.00
Ocena ryzyka złamania

 • Kalkulator FRAX , zastosowanie, najnowsza wersja
 • Instrukcja na komórkę
 • Nowe  kategorie ryzyka złamania 
 • Próg diagnostyczny i terapeutyczny
 • Standardy diagnostyki, leczenia osteoporozy i złamań osteoporotycznych w Polsce 2023
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar 4.
Data 5.10.2023, godz. 18.00
Leczenie farmakologiczne osteoporozy

 • Leki antyresporpcyjne
  – Bisfosfoniany mechanizm działania
  – BF doustne i dożylne
  – Denosumab
 • Leki anaboliczne
  – Teryparatyd, Abaloparatyd, Romosozumab
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar 5.
Data 8.11.2023, godz.18.00
Problemy w leczeniu osteoporozy

 • Leczenie długoterminowe
 • Postępowanie po odstawieniu denosumabu
 • Jałowa martwica żuchwy (ONJ)
 • Atypowe złamanie kości udowej (AFF)
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar  6.
Data 6.12.2023, godz.18.00
Profilaktyka osteoporozy

 • Suplementacja wapnia
 • Dieta , kalkulator wapnia
 • Wit. D: znaczenie i suplementacja
 • Zapobieganie upadkom
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

2f79b136f2c7c49cd19facadf2f339cd1672223965.jpg42f57b8e2fd7d25001f07995db0bb7ba1641306228.png

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) informujemy, iż administratorem danych osobowych pozyskiwanych niniejszym formularzem jest IAMP Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, Al. Jerozolimskie 200 lok. 201. Dane te są niezbędne do rejestracji w przedsięwzięciu edukacyjnym, określonym w niniejszym formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji. Dane są przekazywane podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, podmiotom powiązanym, podmiotom wspierającym IAMP sp. z o.o. w procesach biznesowych i w czynnościach związanych z przedsięwzięciami edukacyjnymi w tym Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.