Logo

IAMP - Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej

VIII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy i 20 Zjazd PTOA
https://iamp.clickmeeting.com/viii-srodkowo-europejski-kongres-osteoporozy-i-osteoartrozy-i-20-zjazd-ptoa
Permanent
1. Mazowiecko - Lubuska Konferencja IAMP 17-18.09.2021 r.
https://iamp.clickmeeting.com/1-mazowiecko-lubuska-konferencja-iamp-17-18-09-2021-r-
Permanent
2. Śląsko - Zachodniopomorska Konferencja IAMP 24-25.09.2021 r.
https://iamp.clickmeeting.com/2-slasko-zachodniopomorska-konferencja-iamp-24-25-09-2021-r-
Permanent
4. Podlasko-Świętokrzyskie Konferencja IAMP 8-9.10.2021 r.
https://iamp.clickmeeting.com/4-podlasko-swietokrzyskie-konferencja-iamp-8-9-10-2021-r-
Permanent
3. Podkarpacko-Kujawsko-Pomorska Konferencja IAMP 1-2.10.2021 r.
https://iamp.clickmeeting.com/3-podkarpacko-kujawsko-pomorska-konferencja-iamp-1-2-10-2021-r-
Permanent
Interdyscyplinarny wtorek z IAMP VI - 28.09.2021
https://iamp.clickmeeting.com/interdyscyplinarny-wtorek-z-iamp-vi-28-09-2021
Interdyscyplinarny wtorek z IAMP VII - 19.10.2021 r.
https://iamp.clickmeeting.com/interdyscyplinarny_wtorek_z_iamp_vii_-_19_10_2021_r_